Bieber News Powered by Trendolizer

Bieber saksøker kvinner for 200 millioner

Trending story found on www.vg.no
Bieber saksøker kvinner for 200 millioner
Justin Bieber (26) har gått til sak mot begge kvinnene som beskylder ham for seksuelle overgrep.
[Source: www.vg.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments