Bieber News Powered by Trendolizer

Bieber: Potrebna veća koordinacija između SAD i EU po pitanju dijaloga

Trending story found on www.info-ks.net
Bieber: Potrebna veća koordinacija između SAD i EU po pitanju dijaloga
Profesor sa Univerziteta u Gracu i ekspert za zapadni Balkan Florian Bieber kaže da bi saradnja SAD i EU mogla usmjeriti region zapadnog Balkana na pravi put. Prema njegovim riečima, na ovaj način bi se lakše riješili problemi i suočili sa izazovima koji se tiču regiona, piše Gazetaexpress.
[Source: www.info-ks.net] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments