Bieber News Powered by Trendolizer

Vermomde Justin Bieber gaat dansend door Central Park

Trending story found on www.nu.nl
Vermomde Justin Bieber gaat dansend door Central Park
Justin Bieber en Jimmy Fallon verrasten donderdag fans door vermomd door Central Park in New York te dansen. De twee dansten op het nummer What Do You Mean? van de Canadese zanger.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments