Bieber News Powered by Trendolizer

Justin Bieber danst vermomd door Central Park

Trending story found on www.nu.nl
Justin Bieber danst vermomd door Central Park
Justin Bieber en Jimmy Kimmel verrasten donderdag fans door vermomd door Central Park in New York te dansen. De twee dansten op het nummer What Do You Mean? van Bieber.
[Source: www.nu.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments