Bieber News Powered by Trendolizer

Justin Bieber heeft iemand een tik verkocht op Coachella - met een goede reden - NSMBL

Trending story found on www.nsmbl.nl
Justin Bieber heeft iemand een tik verkocht op Coachella - met een goede reden - NSMBL
Justin Bieber heeft tijdens het Coachella-weekend een man een mep gegeven, maar niet zonder reden.
[Source: www.nsmbl.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments