Bieber News Powered by Trendolizer

Oprah Winfrey, President of the United States of America – Sylvia (Lifestyle)

Trending story found on www.nouveau.nl
Oprah Winfrey, President of the United States of America – Sylvia (Lifestyle)
Ik vind ‘fan’ een raar woord. Het doet me denken aan gillende pubermeisjes bij Justin Bieber en boybands waar ik de naam niet van weet. En ik ben a...
[Source: www.nouveau.nl] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments