Bieber News Powered by Trendolizer

Rigget opp Mods- og Bieber-konserter – tilbød arbeiderne lønn svart

Trending story found on www.nrk.no
«Gjør heile driten svart, FTW! (...) Kem e med?», skrev daglig leder i et selskap som var med å rigge opp de største konsertene i Stavanger, på Facebook.
[Source: www.nrk.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments