Bieber News Powered by Trendolizer

de Volkskrant - Posts | Treurig. Martin Garrix , Green Day , Justin...

Trending story found on www.facebook.com
Treurig. Martin Garrix , Green Day , Justin Bieber , Kings Of Leon - op het programma van # Pinkpop staan een stuk of honderddertig mannen. Tegen twaalf vrouwen. Echt waar. Ook op Down the Rabbit Hole, Lowlands Festival en Best Kept Secret Festival is het een ongelukkig vrouwenjaar. See Translation
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments